آخرین نوشته ها

فرستنده ی مورس با برد 8 کیلومتر

جـدول الـفبـای مورس فرستنده ی مورس با برد 8 کیلومتر L1 شامل: 12 دور سیم 0/22 روی هسته ای به قطر 7 میلی متر (هسته ی مقوایی) L2 شامل: 10 دور سیم 0/4 روی هسته ای به قطر 8 میلی متر که از دور سوم، سروسط گرفته شده است. (هسته ی …

توضیحات بیشتر »

میکروفون های بی سیم

میکروفون های بی سیم معمولا جهت استفاده از آمپلی فایرهای بزرگ در مجالس، یکی از مشکلات عمده، سیم های میکروفون می باشند که جهت رفع این مشکل، می توان بر حسب نوع فرستنده (FM یا MW) یک مدار گیرنده (یا رادیو از همان نوع FM یا MW) داخل آمپلی فایر …

توضیحات بیشتر »

فرستنده جهت ارسال امواج تصویری ویدئو

فرستنده جهت ارسال امواج تصویری ویدئو چنان چه، خروجی یک ویدئو را به فیش A در مدار زیر وصل کنید و فیش B را به دو سیم یک آنتن تلویزیون وصل نمایید، می توانید توسط یک آنتن دیگر که به تلویزیون وصل است، تصویر ویدئو را بدون سیم و با …

توضیحات بیشتر »