خانه / بایگانی برچسب: مدار مولد پالس مربعی

بایگانی برچسب: مدار مولد پالس مربعی

مولد پالس با آی سی آپ امپ 741

Pulse-generator-IC-op-amps-with-741-s

یک مولد پالس با محدوده فرکانسی بالا در شکل زیر مشابه با عملکرد مدار مولد پالس مربعی می باشد به جز اینکه مسیرهای شارژ و دشارژ C1 توسط دیودهای D2 و D1 جدا شده اند. بنابراین، C1 از طریق R2 و R1 و D1 شارژ می شود و از طریق D2 …

توضیحات بیشتر »