خانه / بایگانی برچسب: مدار فرمان و قدرت یک موتور سه فاز

بایگانی برچسب: مدار فرمان و قدرت یک موتور سه فاز

راه اندازی مقاومتی الکتروموتورهای سه فاز القایی

Industrial-Power-Circuit-No10

راه اندازی مقاومتی الکتروموتورهای سه فاز القایی در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی مقاومتی الکتروموتورهای سه فاز القایی کرده است. در این …

توضیحات بیشتر »

مدار قدرت و مدار فرمان تسمه نقاله

Industrial-Power-Circuit-No9

مدار قدرت و مدار فرمان تسمه نقاله در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان تسمه نقاله کرده است. برای حمل آجر در کارخانه های آجرپزی، …

توضیحات بیشتر »

محدود کردن حرکت موتور سه فاز با استفاده از میکروسوئیچ

Industrial-Power-Circuit-No8-Picture2

محدود کردن حرکت موتور سه فاز با استفاده از میکروسوئیچ در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار فرمان و مدار قدرت محدود کردن حرکت موتور سه فاز با …

توضیحات بیشتر »

تغییر جهت گردش الکتروموتورهای القائی سه فاز

Industrial-Power-Circuit-No7

تغییر جهت گردش الکتروموتورهای القائی سه فاز در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار فرمان و مدار قدرت تغییر جهت گردش الکتروموتورهای القائی سه فاز کرده است. جهت تغییر …

توضیحات بیشتر »

راه اندازی موتور سه فاز بصورت ترتیبی یا یکی پس از دیگری

Industrial-Power-Circuit-No6

راه اندازی موتور سه فاز بصورت ترتیبی یا یکی پس از دیگری در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار فرمان و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز …

توضیحات بیشتر »