خانه / بایگانی برچسب: مدار فرمان موتور سه فاز ستاره مثلث

بایگانی برچسب: مدار فرمان موتور سه فاز ستاره مثلث

راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بصورت یکی بدون دیگری

Industrial-56445No3-P5

راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بصورت یکی بدون دیگری در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار فرمان و مدار قدرت راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز بصورت …

توضیحات بیشتر »

کنترل الکتروموتور سه فاز از دو نقطه

Industrial-Power-Circuit-No2-P1-s

کنترل الکتروموتور سه فاز از دو نقطه در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار فرمان و مدار قدرت کنترل الکتروموتور سه فاز از دو نقطه کرده است. هدف ما …

توضیحات بیشتر »

راه اندازی الکتروموتور سه فاز بصورت موقت و دائم کار

Industrial-Power-Circuit-No1-PW1-s

راه اندازی الکتروموتور سه فاز بصورت موقت و دائم کار در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار فرمان و مدار قدرت راه اندازی الکتروموتور سه فاز بصورت موقت و دائم کار کرده است. هدف …

توضیحات بیشتر »