خانه / بایگانی برچسب: راه اندازي كنتاكتور

بایگانی برچسب: راه اندازي كنتاكتور

مدار ترمز الکترومغناطیسی الکتروموتور سه فاز

Industrial-Power-Circuit-No30.-sgif

مدار ترمز الکترومغناطیسی الکتروموتور سه فاز در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز الکترومغناطیسی الکتروموتور سه فاز کرده است. این نوع ترمز …

توضیحات بیشتر »

تامین ولتاژ DC در ترمز الکترودینامیکی الکتروموتور سه فاز

Industrial-Power-Circuit-No29-s

تامین ولتاژ DC در ترمز الکترودینامیکی الکتروموتور سه فاز در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان تامین ولتاژ DC در ترمز الکترودینامیکی الکتروموتور سه …

توضیحات بیشتر »

مدار ترمز جریان مخالف موتور سه فاز در حالت چپگرد راستگرد

Industrial-Power-Circuit-No28-s

مدار ترمز جریان مخالف موتور سه فاز در حالت چپگرد راستگرد در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف موتور سه …

توضیحات بیشتر »

مدار ترمز جریان مخالف با کلید تابع دور

Industrial-Power-Circuit-No27-s

مدار ترمز جریان مخالف با کلید تابع دور در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف با کلید تابع دور کرده …

توضیحات بیشتر »

مدار ترمز جریان مخالف با تایمر

Industrial-Power-Circuit-No26-s

مدار ترمز جریان مخالف با تایمر در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف با تایمر کرده است. مدار قدرت را …

توضیحات بیشتر »