خانه / بایگانی برچسب: اپ امپ ها

بایگانی برچسب: اپ امپ ها

مولتی ویبراتور بی استابل با آپ امپ 741

Multivibrator-with-op-amps-without-Stubblefield-741-s

یک مولتی ویبراتور بی استابل با استفاده از یک آی سی 741 در شکل زیر نشان داده شده است. در این حالت، خروجی به مانند وضعیت قبلی خود باقی می ماند، High (خروجی کاملا مثبت) یا Low (خروجی کاملا منفی) تا زمانی که این حالت توسط یک پالس تغییر کند. …

توضیحات بیشتر »

مولتی ویبراتور مونو استابل با آپ امپ 741

Stubblefield-mono-multivibrator-with-op-amps-741-s

خروجی یک مولتی ویبراتور مونو استابل، وقتی یکبار تحریک می شود، به مدت یک دوره از پیش تعیین شده در حالت High باقی می ماند و سپس به مقدار نرمال خود باز می گردد. چنین مدارهایی برای کاربردهای زمانبندی مناسب هستند. یک مولتی ویبراتور مونو استابل با استفاده از یک …

توضیحات بیشتر »

ساخت آژیر الکترونیکی با آی سی آپ امپ 741

Production-of-electronic-siren-with-IC-op-amps-741-s

کاربرد دیگر مولد موج مربعی آژیر الکترونیکی نشان داده شده در شکل زیر می باشد. آپ امپ 741 اول، یک مولتی ویبراتور فرکانس پایین است که خروجی آن تون فرکانس بالای تولید شده توسط مولتی ویبراتور 741 دوم، مدوله می شود. خروجی نهایی تقویت شده و به یک صدای آژیر …

توضیحات بیشتر »

ساخت زنگ 3 تون با استفاده از آپ امپ 741

3-tone-ringtone-using-op-amps-741-s

یک زنگ چند تون، تریپ های بالا و پایین را با تشخیص بین زنگ ها از درب پشتی یا درب جلو ورودی کناری ذخیره می کند. در شکل زیر یک مدار زنگ 3 تون (3 صدای مختلف) با استفاده از آی سی آپ امپ 741 نشان داده شده است. این …

توضیحات بیشتر »

مولد پالس با آی سی آپ امپ 741

Pulse-generator-IC-op-amps-with-741-s

یک مولد پالس با محدوده فرکانسی بالا در شکل زیر مشابه با عملکرد مدار مولد پالس مربعی می باشد به جز اینکه مسیرهای شارژ و دشارژ C1 توسط دیودهای D2 و D1 جدا شده اند. بنابراین، C1 از طریق R2 و R1 و D1 شارژ می شود و از طریق D2 …

توضیحات بیشتر »