خانه / بایگانی برچسب: راه اندازی موتور با کنتاکتور

بایگانی برچسب: راه اندازی موتور با کنتاکتور

مدار ترمز الکترومغناطیسی الکتروموتور سه فاز

مدار ترمز الکترومغناطیسی الکتروموتور سه فاز در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز الکترومغناطیسی الکتروموتور سه فاز کرده است. این نوع ترمز …

توضیحات بیشتر »

تامین ولتاژ DC در ترمز الکترودینامیکی الکتروموتور سه فاز

تامین ولتاژ DC در ترمز الکترودینامیکی الکتروموتور سه فاز در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان تامین ولتاژ DC در ترمز الکترودینامیکی الکتروموتور سه …

توضیحات بیشتر »

مدار ترمز جریان مخالف موتور سه فاز در حالت چپگرد راستگرد

مدار ترمز جریان مخالف موتور سه فاز در حالت چپگرد راستگرد در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف موتور سه …

توضیحات بیشتر »

مدار ترمز جریان مخالف با کلید تابع دور

مدار ترمز جریان مخالف با کلید تابع دور در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف با کلید تابع دور کرده …

توضیحات بیشتر »

مدار ترمز جریان مخالف با تایمر

مدار ترمز جریان مخالف با تایمر در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف با تایمر کرده است. مدار قدرت را …

توضیحات بیشتر »