خانه / بایگانی برچسب: تقویت کننده غیر معکوس کننده

بایگانی برچسب: تقویت کننده غیر معکوس کننده

تقویت کننده AC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 شکل زیر یک تقویت کننده AC از نوع غیر معکوس گر همه منظوره نشان داده شده است. سیگنال ورودی به مثبت 741 اعمال شده و در نتیجه خروجی دارای فازی یکسان با سیگنال ورودی می باشد. بهره تقویت …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده DC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده DC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 یک تقویت کننده DC از نوع غیر معکوس گر همه منظوره که با یک منبع تغذیه دو قطبی متقارن 9± ولت به کار گرفته شده، در شکل زیر نشان داده شده است.همانند مدار قبلی تقویت کننده DC معکوس گر …

توضیحات بیشتر »