خانه / بایگانی برچسب: تقویت کننده عملیاتی وارونگر

بایگانی برچسب: تقویت کننده عملیاتی وارونگر

تقویت کننده AC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 شکل زیر یک تقویت کننده AC از نوع غیر معکوس گر همه منظوره نشان داده شده است. سیگنال ورودی به مثبت 741 اعمال شده و در نتیجه خروجی دارای فازی یکسان با سیگنال ورودی می باشد. بهره تقویت …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 شکل زیر یک تقویت کننده AC معکوس گر همه منظوره را نشان می دهد. وقتی سیگنال ورودی به پایه ورودی معکوس گر اعمال می شود. سیگنال خروجی در فاز معکوس نسبت به ورودی خواهد بود. بهره تقویت کننده با …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده DC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده DC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 یک تقویت کننده DC از نوع غیر معکوس گر همه منظوره که با یک منبع تغذیه دو قطبی متقارن 9± ولت به کار گرفته شده، در شکل زیر نشان داده شده است.همانند مدار قبلی تقویت کننده DC معکوس گر …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده DC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده DC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 یک تقویت کننده عملیاتی DC از نوع معکوس گر همه منظوره و به کار گرفته شده با استفاده از یک تغذیه متقارن دو قطبی 9± ولت، در شکل زیر نشان داده شده است. سیگنال ورودی به پایه ورودی معکوس …

توضیحات بیشتر »

مقدمه ای بر تقویت کننده عملیاتی 741 و 747

مقدمه ای بر تقویت کننده عملیاتی 741 و 747 یک تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) که اغلب از آن با عنوان آپ امپ یاد می شود، تقویت کننده ای با بهره بالا و عملکرد مناسب می باشد که جهت تقویت کردن سیگنال های ولتاژ AC و DC طراحی شده است. فن …

توضیحات بیشتر »