خانه / بایگانی برچسب: الکترونیک 98 (صفحه 3)

بایگانی برچسب: الکترونیک 98

پیش تقویت کننده پیک آپ مغناطیسی با آپ امپ 741

پیش تقویت کننده پیک آپ مغناطیسی با آپ امپ 741 در پروژه قبلی (پروژه پیش تقویت کننده پیک آپ XTAL با آپ امپ 741 را مشاهده کنید) با مفهوم پیش تقویت کننده و پیک آپ آشنا شدید. یک پیش تقویت کننده جهت پیک آپ های مغناطیسی ضبط صوت در شکل …

توضیحات بیشتر »

پیش تقویت کننده پیک آپ XTAL با آپ امپ 741

پیش تقویت کننده پیک آپ XTAL با آپ امپ 741 پیش تقویت کننده چیست؟ پیش تقویت کننده جهت تقویت سیگنال های خیلی ضعیف طراحی می گردد، قبل از اینکه سیگنال مربوطه به تقویت کننده ارسال گردد. پیک آپ چیست؟ یک ابزار پیک آب، وسیله ای است که از ارتعاشات مکانیکی …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده AC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 شکل زیر یک تقویت کننده AC از نوع غیر معکوس گر همه منظوره نشان داده شده است. سیگنال ورودی به مثبت 741 اعمال شده و در نتیجه خروجی دارای فازی یکسان با سیگنال ورودی می باشد. بهره تقویت …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 شکل زیر یک تقویت کننده AC معکوس گر همه منظوره را نشان می دهد. وقتی سیگنال ورودی به پایه ورودی معکوس گر اعمال می شود. سیگنال خروجی در فاز معکوس نسبت به ورودی خواهد بود. بهره تقویت کننده با …

توضیحات بیشتر »

تقویت کننده DC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده DC غیر معکوس گر با آی سی آپ امپ 741 یک تقویت کننده DC از نوع غیر معکوس گر همه منظوره که با یک منبع تغذیه دو قطبی متقارن 9± ولت به کار گرفته شده، در شکل زیر نشان داده شده است.همانند مدار قبلی تقویت کننده DC معکوس گر …

توضیحات بیشتر »