خانه / بایگانی برچسب: الکترونیک 98 (صفحه 10)

بایگانی برچسب: الکترونیک 98

مدار ترمز جریان مخالف با تایمر

مدار ترمز جریان مخالف با تایمر در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان مدار ترمز جریان مخالف با تایمر کرده است. مدار قدرت را …

توضیحات بیشتر »

تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده از کنتور دیگر-مدار اضطراری

تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده از کنتور دیگر-مدار اضطراری در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده از کنتور دیگر یا مدار …

توضیحات بیشتر »

راه اندازی الکتروموتور سه فاز بصورت ستاره مثلث با یک استارت

راه اندازی الکتروموتور سه فاز بصورت ستاره مثلث با یک استارت در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز بصورت …

توضیحات بیشتر »

راه اندازی و خاموش نمودن الکتروموتور سه فاز با یک استارت

راه اندازی و خاموش نمودن الکتروموتور سه فاز با یک استارت در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی و خاموش نمودن الکتروموتور …

توضیحات بیشتر »

راه اندازی الکتروموتور سه فاز چهار دور

راه اندازی الکتروموتور سه فاز چهار دور در این بخش الکترونیک ۹۸ برای شما دانش آموزان و دانشجویان رشته تحصیلی برق قدرت، اقدام به طراحی و انتشار پروژه ای در زمینه برق صنعتی با عنوان، مدار قدرت و مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه فاز چهار دور کرده است. مدار …

توضیحات بیشتر »