آخرین نوشته ها

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC-تایمر کانتر 3

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC-تایمر کانتر 3 این تایمر – کانتر دارای امکاناتی دیگر مانند مد compare و مد capture و خروجی pwm می باشد. :: پیکر بندی تایمر – کانتر 3 به عنوان تایمر CONFIG TIMER3 = timer , prescale = 1/8/64/256/1024 این تایمر 16 بیتی بوده پس حداکثر …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC-تایمر کانتر 2

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC-تایمر کانتر 2 این تایمر – کانتر دارای امکاناتی مانند مد compare و خروجی pwm می باشد. :: پیکر بندی تایمر – کانتر 2 به عنوان تایمر Config timer2 = timer , async = on / off , _ Prescale = 1/8/32/64/128/256/1024 این تایمر 8 بیتی …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC-تایمر کانتر 1

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC-تایمر کانتر 1 تایمر – کانتر 1 این تایمر – کانتر دارای امکاناتی دیگر مانند مد compare و مد capture و خروجی pwm می باشد. :: پیکر بندی تایمر – کانتر 1 به عنوان تایمر Config timer1 = timer , prescale  = 1/8/64/256/1024 این تایمر 16 …

توضیحات بیشتر »