آخرین نوشته ها

مدارات صد در صد عملی نوسان ساز MW

سه مدار و صد در صد عملی نوسان ساز MW هر سه مداری که در پی می آید نوسان ساز MW بوده که با حداقل قطعه و با کیفیت عالی می باشد. چنان چه یک رادیوی MW را روشن نمایید با تغییر واریابل، صدای سوت مربوط به این نوسان سازها …

توضیحات بیشتر »

مدارات نوسان ساز FM

مدار ساده و عملی یک نوسان ساز FM مدار زیر، یک نوسان ساز امواج رادیویی در محدوده ی FM و  ( 88 تا 108 مگاهرتز) می باشد. چنان چه یک میکروفون دینامیکی (یا بلندگوی کوچکی) را به دو سر خازن وصل کنید، می توانید صدای خود را بر روی یک …

توضیحات بیشتر »

اتواع مدارات نوسان ساز

اتواع مدارات نوسان ساز به طور کلی در مدارات نوسان ساز، قسمت اصلی مدار که وظیفه اش ساختن نوسان می باشد یا شامل سیم پیچ و خازن می باشد (lc) و یا شامل کریستال است که فرکانس نوسان سازهای کریستالی دقیق تر و ثابت تر هستند. در قسمت تقویت کننده …

توضیحات بیشتر »