آخرین نوشته ها

فیوزها ( قدرت قطع _ سلکتویته )

فیوز فیوزها، تجهیزات حفاظتی با کیفیت بالایی هستند که به صورت ذوب شدن المنت حرارتی داخل آن بر اثر اضافه شدن جریان در یک زمان مشخص مدار را قطع نموده و موجب جلوگیری از عبور جریان در مدار می گردند. اضافه شدن جریان می تواند ناشی از اتصال کوتاه در …

توضیحات بیشتر »

بی متال ها ( طرز اتصال _ عملکرد )

بی متال (رله حرارتی) در کلیه سیستم های الکتریکی مانند تاسیسات الکتریکی ساختمان، مدارهای کنترل دستگاه های الکتریکی، شبکه های الکتریکی هوایی و زمینی، ترانسفورماتورها، الکتروموتورها، ژنراتورها، دستگاه هی صوتی و تصویری و ….، برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع دستگاه های معیوب …

توضیحات بیشتر »

پارازیت گیر (RC) (واریستور _ SSR ها )

پارازیت گیر _ واریستور پارازیت گیر (RC) در مدارهایی که از کنتاکتور استفاده شده، موقع قطع و وصل کنتاکتور به خاطر خاصیت سلفی بوبین، پارازیت (نویز یا خش خش) در سیستم های صوتی و تصویری ایجاد می گردد. که باعث کاهش طول عمر سیستم های صوتی و تصیری و آزار …

توضیحات بیشتر »