آخرین نوشته ها

ضرایب تصحیح و انواع آن

ضرایب تصحیح ضرایب تصحیح در اصل اثر تغییرات شرایط نصب، شرایط آب و هوای، مشخصا الکتریکی و غیره را غیر از شرایط نرمال روی جریان نامی بیان می کند. ضرایب تصحیح جهت تعیین جریان مجاز کابل عبارتند از:   1_ ضریب تصحیح دما (KT )  محیط کاری کابل ها ممکن …

توضیحات بیشتر »

کابل ها (شناسایی انواع آن _ استاندارد کابل ها)

کابل کابل یک یا چند هادی (تک یا چند رشته ای) است به طوری که هرهادی به وسیله عایق واحد عایق کاری گردیده و مجموعه هادی ها در داخل یک و یا چند پوشش اضافی از مواردی با جنس های مختلف قرار گرفته باشد. در هر کابل ولتاژ روی سطح …

توضیحات بیشتر »

انواع سیم ها و مشخصات آن ها

سیم 1.سیم ساختمان برای انتقال جریان الکتریکی به مصرف کننده و محل های مختلف، انتقال سیگنال های صوتی، تصویری، ارتباط وسایل الکتریکی در داخل تابلوها و مدارهای فرمان و ارتباط بین دستگاه های الکتریکی از سیم ها که به صورت افشان (رشته ای) و مفتولی در شکل های مختلف ساخته …

توضیحات بیشتر »