آخرین نوشته ها

افت ولتاژ در سیستم های جریان مستقیم و متناوب

افت ولتاژ  تمام وسایل الکتریکی (دستگاه های عمومی_ صنعتی، ماشین های الکتریکی، سیستم های روشنایی و …) برای کار در ولتاژ مشخص طراحی شده و در همان ولتاژ می تواند کار عادی و نرمال خودش را انجام دهد ( تبدیل انرژی با توجه به مشخصات وسیله) حال اگر ولتاژ از …

توضیحات بیشتر »

ضرایب تصحیح و انواع آن

ضرایب تصحیح ضرایب تصحیح در اصل اثر تغییرات شرایط نصب، شرایط آب و هوای، مشخصا الکتریکی و غیره را غیر از شرایط نرمال روی جریان نامی بیان می کند. ضرایب تصحیح جهت تعیین جریان مجاز کابل عبارتند از:   1_ ضریب تصحیح دما (KT )  محیط کاری کابل ها ممکن …

توضیحات بیشتر »

کابل ها (شناسایی انواع آن _ استاندارد کابل ها)

کابل کابل یک یا چند هادی (تک یا چند رشته ای) است به طوری که هرهادی به وسیله عایق واحد عایق کاری گردیده و مجموعه هادی ها در داخل یک و یا چند پوشش اضافی از مواردی با جنس های مختلف قرار گرفته باشد. در هر کابل ولتاژ روی سطح …

توضیحات بیشتر »