آخرین نوشته ها

کلید مغناطیسی و مقادیر نامی کنتاکتورها

کلید مغناطیسی (کنتاکتور) این کلید با فرمان از راه دور و نیز بدون نگهدارنده مکانیکی کار می کند. به طوری که فقط تا زمانی که از الکترومغناطیس نگهدارنده آن جریان عبور می نماید، بسته می باشد و به محض قطع جریان و یا ولتاژ کلید خود به خود مدار را …

توضیحات بیشتر »

کلید های خودکار و مزایای انواع آن

مزایای یک کلید خودکار نسبت به کلید و فیوز 1- همیشه فیوز نمی تواند عمل حفاظت موضعی را در انواع شبکه به طور کامل و بدون هیچ خطایی انجام دهد. 2- در شبکه های سه فاز، در هنگام عبور جریان زیاد و یا بار، اغلب باید هر سه فاز قطع گردد …

توضیحات بیشتر »

معرفی انواع کلیدهای دستی فشار ضعیف برای جریان متناوب

در تاسیسات برق فشار ضعیف (V ≤ 1000 V)  برای قطع و وصل مدارات الکتریکی و نیز برای حفاظت سیم ها، تاسیسات و نیز مصرف کننده های بزرگ از کلیدهای فشار ضعیف استفاده می شود این کلیدها خود به چنددسته زیر تقسیم می شوند: 1- کلید دستی 2- کلید خودکار 3- کلید …

توضیحات بیشتر »