خانه / برق صنعتی و قدرت / آموزش برق و صنعتی / مبانی تاسیسات الکتریکی و اندازه گیری

مبانی تاسیسات الکتریکی و اندازه گیری

اندازه گیری اختلاف سطح الکتریکی (ولتاژ)

40-002

 اندازه گیری اختلاف سطح الکتریکی (ولتاژ) مقدار ولتاژ دو سر یک مولد یا مصرف کننده همواره به وسیله ولت متر اندازه گیری می شود. چون ولت متر اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را اندازه گیری می کند بنابراین باید با دو سر مصرف کننده یا مولد به صورت موازی قرار …

توضیحات بیشتر »

اندازه گیری جریان متناوب

33-001

اندازه گیری جریان متناوب آمپرمتر: مقدار موثر جریان الکتریکی عبوری از یک مصرف کننده یک فاز یا سه فاز به وسیله آمپرمتر اندازه گیری می شود. این اندازه گیری با دو روش برای حالت های مختلف امکان پذیر است. اندازه گیری جریان متناوب به صورت مستقیم در این روش آمپر …

توضیحات بیشتر »

انواع توان در سیستم جریان مستقیم و جریان متناوب تک فاز و سه فاز

images

انواع توان در سیستم جریان مستقیم و جریان متناوب یک فاز و سه فاز جریان مستقیم در سیستم جریان مستقیم تنها یک نوع توان به نام توان حقیقی یا موثر وجود دارد که با حاصلضرب ولتاژ در جریان تعیین می شود. (Pdc= Vdc . Idc (W Pdc : توان حقیقی …

توضیحات بیشتر »

اتصالات مصرف کننده های سه فاز و روابط آنها

20-001

اتصالات مصرف کننده های سه فاز و روابط آنها کلیه وسایلی که انرژی الکتریکی را به صورت های دیگری از انرژی تبدیل می کنند مصرف کننده نامیده می شوند از جمله: انواع لامپ های روشنایی گرم کننده های الکتریکی انواع الکترو موتورهای سه فاز و تک فاز کوره های القایی …

توضیحات بیشتر »

مزایای سیستم سه فازه AC نسبت به سیستم تک فاز AC

1100223

مزایای سیستم سه فازه AC نسبت به سیستم یک فاز AC 1- در جریان تک فازه لحظاتی وجود دارد که مقدار قدرت لحظه ای به صفر می رسد. اما در جریان سه فازه هیچگاه توان لحظه ای صفر نمی شود. چون اکر یکی از فازها مقدارش به صفر برسد فازهای …

توضیحات بیشتر »