خانه / آموزش میکروکنترلرهای AVR (صفحه 5)

آموزش میکروکنترلرهای AVR

الکترونیک 98 تنها سایت مرجع آموزش کامل برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به دو زبان C و بیسیک BASIC از مبتدی تا حرفه ای به همراه آموزش نرم افزارهای برنامه نویسی.

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات تاخیری

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات تاخیری دستورات تاخیری :: تاخیر میکروثانیه ای Waitus   x به مقدار x بر حسب میکروثانیه در اجرای برنامه تاخیر و بعد از گذشت این زمانه برنامه ادامه پیدا می کند. Config porta = output Porta = 255 Waitus 100 Porta= 0 End

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات کار با پورت ها

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات کار با پورت ها دستورات کار روی پورت ها به عنوان I/O :: پیکر بندی Config portx = state Config pinx.y = state برای معرفی یک پورت یا حتی یک پایه به میکرو استفاده می شود. State : حالت پورت ( input – output ) …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – دستورات تبدیل

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – دستورات تبدیل :: تبدیل درجه به رادیان VAR1 = DEG2RAD ( VAR2 ) مقدار عددی متغیر VAR2 را به رادیان و در متغیر VAR1 قرار می دهد. نکته : متغیرها از نوع SINGLE هستند. DIM A AS SINGLE A= 180 A= DEG2RAD (A)            , …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – متغییرهای رشته ای

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – متغییرهای رشته ای :: دستورات کار روی متغییرهای رشته ای VAR= INSTR (START,STRING,SUBSTR) VAR=INSTR (STRING,SUBSTR) موقعیت یابی یک کارکتر در یک رشته (متن) START: عدد مشخص کننده شروع جستجو ینی کارکترهای قبل از آن جستجو نمی شود. STRING: نام رشته ای که می خواهیم …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC–دستورات متغییرهای عددی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC–دستورات متغییرهای عددی :: افزایش یک واحدی INCR VAR یک واحد به متغییر var اضافه می کند. Dim a as byte Incra a                   , a=1 End                       ,end program :: کاهش یک واحدی DECR VAR یک …

توضیحات بیشتر »