فهرست مطالب، آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به زبان Basic
خانه / آموزش میکروکنترلرهای AVR (صفحه 5)

آموزش میکروکنترلرهای AVR

الکترونیک 98 تنها سایت مرجع آموزش کامل برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به دو زبان C و بیسیک BASIC از مبتدی تا حرفه ای به همراه آموزش نرم افزارهای برنامه نویسی.

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات حلقه و پرش و شرطی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات حلقه و پرش و شرطی دستورات حلقه و پرش و شرطی :: پرش بی بازگشت Goto lable Jmp   lable پرش به برچسب مورد نظر و بدون بازگشت Dim a as bit Start1: Toggle a Goto start2 Start2: Toggle a Goto start1

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات تاخیری

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات تاخیری دستورات تاخیری :: تاخیر میکروثانیه ای Waitus   x به مقدار x بر حسب میکروثانیه در اجرای برنامه تاخیر و بعد از گذشت این زمانه برنامه ادامه پیدا می کند. Config porta = output Porta = 255 Waitus 100 Porta= 0 End

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات کار با پورت ها

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC-دستورات کار با پورت ها دستورات کار روی پورت ها به عنوان I/O :: پیکر بندی Config portx = state Config pinx.y = state برای معرفی یک پورت یا حتی یک پایه به میکرو استفاده می شود. State : حالت پورت ( input – output ) …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – دستورات تبدیل

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – دستورات تبدیل :: تبدیل درجه به رادیان VAR1 = DEG2RAD ( VAR2 ) مقدار عددی متغیر VAR2 را به رادیان و در متغیر VAR1 قرار می دهد. نکته : متغیرها از نوع SINGLE هستند. DIM A AS SINGLE A= 180 A= DEG2RAD (A)            , …

توضیحات بیشتر »

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – متغییرهای رشته ای

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC – متغییرهای رشته ای :: دستورات کار روی متغییرهای رشته ای VAR= INSTR (START,STRING,SUBSTR) VAR=INSTR (STRING,SUBSTR) موقعیت یابی یک کارکتر در یک رشته (متن) START: عدد مشخص کننده شروع جستجو ینی کارکترهای قبل از آن جستجو نمی شود. STRING: نام رشته ای که می خواهیم …

توضیحات بیشتر »