خانه / الکترونیک / تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

شکل زیر یک تقویت کننده AC معکوس گر همه منظوره را نشان می دهد. وقتی سیگنال ورودی به پایه ورودی معکوس گر اعمال می شود. سیگنال خروجی در فاز معکوس نسبت به ورودی خواهد بود. بهره تقویت کننده با نسبت مقاومت های فیدبک R1 و R2 تعیین می گردد. کاهش ولتاژ فرکانس پایین توسط C1 مشخص می شود. بهره تقویت کننده در فرکانسی که راکتانس C1 مساوی با R1 می شود، تا مقدار 3dB افت می کند.

جهت تزویج (کوپل) مستقیم به طبقه بعدی، مقدار DC را می توان توسط R4 مستقیما بر روی صفر تنظیم کرد. برای تزویج (کوپل) AC از طریق یک خازن،  می توان R4 را حذف کرد.

تقویت کننده AC معکوس گر با آی سی آپ امپ 741

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

مطلب پیشنهادی

چگونه قدرت یک فرستنده را تنظیم و مشخص کنیم؟

چگونه قدرت یک فرستنده را تنظیم و مشخص کنیم؟ برای اندازه گیری قدرت خروجی یک …