فهرست مطالب، آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به زبان Basic
خانه / آموزش میکروکنترلرهای AVR / آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC – پیکر بندی کی پد

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC – پیکر بندی کی پد

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC – پیکر بندی کی پد

کی پد (KeyPad) دارای کلیدهایی بوده که اکثرا در بازار 16 کلید هستند. این کلید ها به صورت ماتریسی به یکدیگر در ارتباط هستند.

آموزش برنامه نویسی پیشرفته BASIC – پیکر بندی کی پد

در شکل بالا دو نوع کی پد (KeyPad) معمولی و کی پد (KeyPad) موبایل را مشاهده می کنید. همانطور که مشاهده می کنید کی پدها دارای دو نوع ردیف خروجی هستند که در آن خروجی هایی که با حروف a b c d نمایش داده شده اند. نمایانگر سطر و خروجی هایی که با اعداد مشخص شده اند نمایانگر ستون های کلیدی کی پد (KeyPad) هستند. برای مثال a1 نمایانگر کلید 1 در کی پد (KeyPad) موبایل و کلید 7 در کی پد (KeyPad) معمولی می باشد.

:: دستورات پیکر بندی کی پد

Config kbd = port x [ debounce = var ] [ delay = t ]

توسط این دستور پورت متصل شده به کی پد و میزان زمان سرکشی میکرو به کی پد و حتی عمل نویز گری در زمان خواند توسط یک تاخیر تنظیم می شود.

Var = میزان زمان سرکشی بر حسب میلی ثانیه

T : میزان تاخیر در زمان خوانده شدن کلید فشرده شده برای جلوگیری از پارازیت احتمالی بر حسب میلی ثانیه ( اختیاری )

نکته : هر دو گزینه بالا در صورت نوشته نشدن مقدار 20ms را دارا می باشند.

نکته : برای اتصال کی پد باید حتما به صورت شکل بالا عمود نمود و اولین سطر به پایه 0 پورت مربوطه متصل و اولین ستون به پایه 7 پورت مربوطه متصل شود.

نکته : این دستور برای کی پدهای 4*4 می باشد و در صورت استفاده از کی پدی با کلیدهای بیشتر برای مثال افزایش سطر را برای میکرو معرفی کنیم و به پایه های پورتی دیگر متصل کنیم. برای معرفی سطر از row استفاده می شود.

:: دستور پیکر بندی کی پد با سطر بیشتر

Config kbd = portx , debounce = var , rows = n , row6 = pinx.y, _ row7 = pinx1, y1 ,……..

N : مشخص کننده تعداد سطر اضافه شده

مثال :

Config kbd = portc , debounce = 40 , rows = 6 , row6 = pind.0,_

Row7 = pind.1

نکته : معمولا که در شکل بالا مشاهده می کنید. در حقیقت تعداد ستون ها افزایش داشته است و ولی باید ترفند معکوس کردن می توان آن را به افزایش تعداد سطرها نسبت داد.

:: خواندن کی پد

Var = getkbd ()

با این دستور کی پد خوانده شده و عدد متناظر با کلید فشرده شده که به صورت شکل زیر است در متغیر var قرار می گیرد. در صورتی که کلیدی فشرده نشده باشد در متغیر var عدد بیشتر از عدد آخر کی پد قرار می گیرد. برای مثال کی پد سمت راست عدد 24 و سمت چپ عدد 16 را زمان فشرده نشدن کی پد در متغیر var قرار می گیرد.

مثال :

Config kbd = portc , debounce = 40

Dim a as byte

Do

A =getkbd ()

If a < 16 then

Cls

Lcd a

Loop

End

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 دسته اصلی : زبان برنامه نویسی BASIC

 نویسنده : فرهاد اکبری

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب پیشنهادی

ارتباط با حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر AVR

ارتباط با حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر AVR میکروکنترلرهای avr دارای حافظه جانبی در اندازه های …