فهرست مطالب، آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR به زبان Basic
خانه / آموزش میکروکنترلرهای AVR / آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC–دستورات متغییرهای عددی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC–دستورات متغییرهای عددی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC–دستورات متغییرهای عددی

آموزش برنامه نویسی مقدماتی BASIC–دستورات متغییرهای عددی

:: افزایش یک واحدی

INCR VAR

یک واحد به متغییر var اضافه می کند.

Dim a as byte

Incra a                   , a=1

End                       ,end program

:: کاهش یک واحدی

DECR VAR

یک واحد از متغییر var کم می کند.

DIM A AS BYTE

A=46

DECR A                ,A=45

END                     ,END PROGRAM

:: چرخش

ROTATE VAR,LEFT/RIGHT [,SHIFT]

بیت های متغییر VAR به سمت راست یا چپ چرخش می کند.

SHIFT: تعدادی چرخش را معیین می کند. (اختیاری)

LEFT/RIGHT: راست گرد یا چپ گرد شدن بیت ها

DIM A AS BYTE

A= &B 10010

ROTATE A ,  RIGHT               ,A= &B01001

ROTATE A , RIGHT.2             ,A= &B01010

END                  ,END PROGRAM

:: استخراج از جدول

VAR= LOOKUP (VALUE , LABEL)

در صورتی که بخواهید از یک جدول که از مقادیر مختلف تشکیل شده مقداری را فراخوانی کنید از این دستور استفاده کنید. برای ساخت جدول باید در خط پایانی برنامه با نوشتن یک LABLE برای نام جدول و DATA برای شروع اعداد اقدام کنید.

LABEL : نام یا بر چسب جدول

VALUE: شماره اعداد جدول ( عدد 0 اولین مقدار جدول را فرا خوانی می کند)

نکته: اعداد جدول تنها می تواند تا مقدار 255 داشته باشد و در صورتی که بعد از هر عدد در جدول علامت % قرار دهید می توانید مقادیر را تا 65535 افزایش دهید.

DIM A AS BYTE , B AS INTEGER . C AS BYTE

A=LOOKUP (I,ALI)             ,A=36

B=LOOKUP (0.LDR)          ,B=1000

C=3

B=LOOKUP (C,LDR)     ,B=700

END

ALI:

DATA 29.36.40.7

LDR:

DATA 1000% , 4000% , 2890% , 700% , 40%

:: مقدار LSB

VAR2= LOW (VAR)

مقدار LSB متغییر VAR1 را در متغییر VAR2 قرار می دهد.

DIM A AS BYTE

DIM S AS BYTE

A= &B1011

B= LOW (A)      ,B=&B11

END

:: مقدار MSB

VAR2= HIGH ( VAR1)

مقدار MSB متغییر VAR1 را در متغییر VAR2 قرار می دهد.

DIM A AS BYTE

DIM S AS BYTE

A= &B1011

B=HIGH (A)             ,B=&B10

END

:: جابجایی مقادیر متغییرهای VAR1,VAR2

SWAP ( VAR1 , VAR2 )

نکته: این دستور هم برای متغییرهای عددی و هم رشته ای کاربرد دارد.

DIM A AS SINGLE

DIM B AS BYTE

A=2

B=50

SWAP(A,B)        ,A=50  , B=2

END                       , END PROGRAM

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 دسته اصلی : زبان برنامه نویسی BASIC

 نویسنده : فرهاد اکبری

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب پیشنهادی

ارتباط با حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر AVR

ارتباط با حافظه EEPROM داخلی میکروکنترلر AVR میکروکنترلرهای avr دارای حافظه جانبی در اندازه های …