فهرست مطالب، آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای ARM به زبان C
خانه / آموزش میکروکنترلرهای ARM / دستورات و توابع ریاضی و منطقی به زبان C در میکرو ARM

دستورات و توابع ریاضی و منطقی به زبان C در میکرو ARM

دستورات و توابع ریاضی و منطقی به زبان C در میکرو ARM

در نرم افزار برنامه نویسی KEIL دستوراتی برای انجام عملیات ریاضی به زبان C برای میکروکنترلرهای ARM وجود دارد, که این دستورات به شرح زیر می باشد.

توابع ریاضی

:: عملیات ضرب

نماد : *

مثال : 2*2

نتیجه : 4

:: عملیات تقسیم

نماد : /

مثال : 3/6

نتیجه : 2

دستورات و توابع ریاضی و منطقی به زبان C در میکرو ARM

:: عملیات جمع

نماد : +

مثال : 4+4

نتیجه : 8

:: عملیات تفریق

نماد : –

مثال : 5-3

نتیجه : 2

نکته : متغیر نتیجه باید توانایی جذب عدد منفی را داشته باشد.

:: عملیات افزایش یک واحد

نماد : ++

مثال : A++

نتیجه : A+1

نکته : در هر تکرار, یک واحد به متغیر A اضافه می شود.

:: عملیات کاهش یک واحد

نماد : —

مثال : A–

نتیجه : A-1

نکته : در هر تکرار, یک واحد از متغیر A کم می شود.

:: عملیات قرینه

نماد : –

مثال : (1)-

نتیجه : 1-

نکته : متغیر یا عدد مربوطه در یک منفی ضرب می شود.

:: عملیات بزرگ تر

نماد : <

مثال : a>b

نتیجه : 3>2

:: عملیات کوچک تر

نماد : >

مثال : b<a

نتیجه : 2<3

:: عملیات کوچکتر مساوی

نماد : =>

مثال : A<=6

نتیجه : (6,5,4,3,2,1,0)

نکته : متغیر A می تواند یکی از اعداد کوچکتر مساوی 6 باشد.

:: عملیات بزرگتر مساوی

نماد : =<

مثال : A>=6

نتیجه : (….6,7,8)

نکته : متغیر A می تواند یکی از اعداد بزرگتر مساوی 6 باشد.

:: عملیات انتساب

نماد : =

مثال : a=b

نتیجه : a=b

نکته : مقدار متغیر b در متغیر A ریخته می شود.

:: عملیات تساوی

نماد : = =

مثال : a= =b

نتیجه : 2 = 2

نکته : دو  متغیر با هم برابرند.

:: عملیات باقی مانده تقسیم

نماد :

مثال : a/b

نتیجه : 4/10=2

نکته : متغیر A به B تقسیم می شود. حاصل باقیمانده است, در مثال عدد 2 برگردانده می شود.

دستورات منطقی

:: عملیات AND

نماد : &

مثال : a&b

نتیجه : 0x00 – 0x0F & 0xF0

نکته : اگر بیت های مساوی همسان یک باشند, خروجی یک است در غیر اینصورت خروجی صفر می شود. بیت های همسان با هم جمع می شوند و حاصل در خروجی ظاهر می شود.

:: عملیات OR

نماد : |

مثال : a|b

نتیجه : 0x03 = 0x03 | 0x00

:: عملیات XOR

نماد : ^

مثال : 0xFF^0x0F

نتیجه : 0xF0

:: عملیات مکمل یک

نماد : ~

مثال : (0xF)~

نتیجه : 0x0F

نکته : مکمل یک یکی از عملیات ریاضی است.

:: عملیات شیفت به راست

نماد : <<

مثال : a>>4 0xF0 = A

نتیجه : 0x0F

نکته : مقدار اولیه 1111 در مبنای باینری است, با این دستور مقدار اولیه به اندازه دلخواه به سمت راست حرکت داده می شود, مقدار نهایی برابر 11110000 در مبنای باینری است.

:: عملیات شیفت به چپ

نماد : >>

مثال : 0x0F <<4

نتیجه : 0xF0

:: عملیات نامساوی

نماد : =!

مثال : A!=B

نتیجه : 3=!2

:: عملیات AND منطقی

نماد : &&

مثال :(3<2) && (1!=3)

نتیجه : False

:: عملیات OR منطقی

نماد : ||

مثال :(10) || (3>’a’)

نتیجه : True

:: عملیات نقض

نماد : !

مثال : !(2<5)

نتیجه : 5<2

نکته : با این دستور, از غلط بودن یک تساوی چشم پوشی می شود و تساوی درست فرض می شود.
 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 دسته اصلی : زبان برنامه نویسی C

 نویسنده : فرهاد اکبری

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطلب پیشنهادی

فایل های هدر یا کتابخانه-ریجسترهای مخصوص به پورت میکرو ARM

فایل های هدر یا کتابخانه-ریجسترهای مخصوص به پورت میکرو ARM در هر برنامه فایل های …